ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು

ಆಡಿಯೋ ಉನ್ನತ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಮ್.ಪಿ3  
ವ್ಯಾಯಾಮ 1 (9 min) 22 MB *
ವ್ಯಾಯಾಮ 2 (30 min) 68 MB *
ವ್ಯಾಯಾಮ 3 (9 min) 21 MB *
ವ್ಯಾಯಾಮ 4 (12 min) 29 MB *
ವ್ಯಾಯಾಮ 5 (60 min) 138 MB *

* To download: Move your mouse over the file, right-click (MacOS press the 'Control' key and click), and select "Save Link As..." from the pop-up menu.

ಫಾಲುನ್ ದಾಫಾ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದ ಸೂಚನೆಗಳ ವೀಡಿಯೋ

(ಉಚಿತವಾಗಿ ಖುದ್ದು ಕಲಿಯಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪರ್ಕ.)

    Your browser doesn't support this video well. Please download it from the link below.  

ಈ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಇದ್ದು, ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧೀಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಈ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.