ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು

ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಡಿವಿಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಭೇಟಿನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಸಂಗೀತ ಆಡಿಯೋ (MP3) ಡೌನ್ ಲೋಡ್
Pudu (36min) 33 MB
Jishi (36min) 33 MB
 


SFRT 15min mp3 - ಈ ಫೈಲನ್ನು ಬಳಸಲು SFRT ಯ 5 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು MP3 ನ್ನು ಪ್ಲೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಪ್ರತಿ 5 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮ 15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಧ್ವನಿಸುವುದು. ಮೊದಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣ ಕಾಲಾವಧಿಯು 15 ನಿಮಿಷಗಳಾಗಿರುವುದು


To download: Move the mouse over the file, right-click, and select "Save Link As..." from the pop-up menu.


ಈ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಇದ್ದು, ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧೀಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಈ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.